0

Социалната медия - еволюция или революция?

Попаднах на тази презентация от Hotmonitor.
Моите впечатления -
В онлайн пространството контролът е в ръцете на потребителите.Те участват активно в web2.0 медии, създават съдържание. Печеленето на вниманието им е също толкова важно,колкото и преди това, но става много по-трудно.Заради тяхната информираност, активност и възможност за избор.Вниманието им минава през фазите на идентификация, принадлежност и отдаденост.Презентацията прави и много интересни сравнения между социалните медии и традиционните такива.

Social Media
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: evolution networking)


Ако след 5 години никой,освен баба ви, не гледа телевизия, значи може би социалните медии са революция...при това успешна :)