0

Какво е социална медия ?

Според автора на статията, Antony Mayfield от ICrossing,основните характеристики са:

- Участие
Социалната медия предразполага за обратната връзка и участието от всеки, който е заинтересуван, тя размива границата между медията и участниците.

- Отвореност
Повечето „социални” услуги са отворени за участие и обратна връзка.

- Общуване
Докато традиционната медия предава съдържание към публиката , социалната медия е по-скоро начин на общуване между участниците.

- Общество
Социалната медия подпомага бързото създаване на групи от хора със сходни интереси.

- Свързаност
Повечето социални медии се развиват заради тяхната свързаност, използвайки връзките си с други сайтове, хора и ресурси.

Пълният текст прочетете тук

Update:
Social Media Is...
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: socialmedia enterprise2.0)