0

Какво следва ?

Как се променя медията, как се променя отношението между медията и нейните потребители и как би трябвало да работи една медия в тази променена ситуация.
Общество не може да бъде създадено , то вече съществува. И това,което една медия може да направи е да предостави възможно най-добрата среда за комуникация и взаимовръзки в това общество.Медията трябва да може да се свърже с потребителите,да ги слуша, да ги вдъхнови,да има респект.В крайна сметка всеки "потребител" участва в създаването на тази web2.0 медия.

Whats Next In Media
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: engagement content)