0

За слънцето, газовите лампи и човешкия живот...


D.Light Design
Голдман и Тозун са се срещнали за първи път през 2005 година, когато били MBA - студенти в университета Станфорд, Институт по дизайн, където работили заедно по проекти в едносеместриален курс, наречен Проектиране за екстремна достъпност. Голдман е прекарал 4 години като доброволец в Корпуса на мира в Бенин, където е изпитал сам проблемите на живот без електричество и риска от опасните керосинови лампи. В резултат на този опит, двамата решават да се съсредоточат върху достъпни, скалируеми решения за този проблем.Те са превърнали това в дипломна работа за лампа-прототип със слънчевото захранване LED, и през 2006 година решили да го комерсиализират. Работили ден и нощ, без почивка, за да създадат лампа за домакинствата, живеещи без електричество. До Октомври 2008-ма, те събрали около $6 милиона бизнес инвестиции.
Днес петдесетте работника на компанията произвеждат и маркетират продукта на хората от Южна Африка и Югоизточна Азия , които живеят с по-малко от 5 долара на ден. Голдман казва, че техните лампи оказват влияние на тестовия пазар в Ориса, Индия,
където те се предлагат чрез план за погасяване.

"Семействата, които разбиват скали по цял ден за по-малко от 12 долара са способни да удвоят своя доход във вечерните часове." Голдман добавя, че лампата спестява и пари , защото вече не се налага пътешествие траещо 2 дни ( на всеки месец), само за да се купи керосин за газовата лампа. "До този момент всички семейства са изплатили лампите си (които струват между 15 и 40 долара) и нашата компания очаква да направи поне 5 милиона долара оборот тази година." - завършва Голдман.

Ето това е идея,която прави живота на много хора по-безопасен и дори им помага да пестят и изкарват повече...Може би не е толкова интересен за нашите географски ширини, но ако живеехме там със сигурност вече щяхме да изплащаме такава лампа.
Снимка и оригинален текст - Businessweek.